ஆட்சிக் குழு உறுப்பினர்கள்திருமிகு. பெரி. பெரியகருப்பன்
தலைவர்


திருமிகு. பெரி. வீரப்பன்
செயலர்


திருமதி. முரு. வள்ளியம்மை
துணைத் தலைவர்திருமிகு. பெரி. பழனியப்பன்
துணைத் செயலர்


திருமிகு. இராம. பெரியகருப்பன்
பொருளாளர்


தமிழாகர். தெ. முருகசாமி
உறுப்பினர்
திருமதி. ச. மெய்யம்மை
உறுப்பினர்


முனைவர். நா. வள்ளி
உறுப்பினர்


முனைவர். சே. கணேசன்
உறுப்பினர்